Projekty

SPORTOWA KOŁATA  ’2016

„Sportowa Kołata” to projekt współfinansowany przez Gminę Pobiedziska będący kontynuacją zadania realizowanego w ubiegłym roku pn” Przez sport stajemy się lepsi”.
Równeż w tym roku dzieci z sołectwa Kolata będą miały możliwość bezpłatnych jazd konnych na terenie Ranczo Kołata pod okiem trenera, instruktora i przy pomocy wolontariuszy.
Dodatkowo w okresie kwiecień – czerwiec zaplanowaliśmy cykl ogólnorozwojowy dla dzieci w zakresie kultury fizycznej poprawiający koordynację ruchową, sprawność i kondycję.   Przewidujemy łącznie 24 h treningu ogólnorozwojowego, które poprowadzi Dawid Walczak.

Dawid Walczak-student V roku AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne, posiada legitymację trenerską, trener piłkarski w Lech Academy, asystent trenera, drugi trener w Akademii Lecha Poznań rocznika 2003, posiada liczne tytuły i wyróżnienia np. Wicemistrz Polski Futsalu U-20 w klubie KS Gniezno.

Zapraszamy do udziału, wszystkie bieżące informacje będą zamieszczane na facebooku Ranczo Kołata.

 

 

PRZEZ SPORT STAJEMY SIĘ LEPSI  ’2015

Projekt powstał jako efekt zajęć prowadzonych na  Ranczo Kołata w okresie od założenia tj. od roku 2010 , współfinansowanych przez Gminę Pobiedziska.Trójka kształcących się na Ranczo dzieci prowadzona przez jednego z najlepszych szkoleniowców jeździectwa w Polsce – Stanisława Helaka i instruktora Sylwię Kamińską, wykazuje duży talent jeździecki, dysponując przy tym doskonałymi i świetnie wyszkolonymi końmi. Efektem działań i treningów w ubiegłym roku były liczne sukcesy trenujących u nas zawodniczek. Zamierzamy rozwijać talenty dzieci, zachęcać coraz to nowe dzieci do aktywnego wypoczynku.
W celu promowania naszego regionu (pięknych okolic jak i samej wsi Kołaty), a także Gminy Pobiedziska planujemy utworzyć w Kołacie Klub Sportowy, dokumenty zostały przesłane do rejestracji w Wielkopolskim Związku Jeździeckim.
Zależy nam na poprawie stanu zdrowia dzieci z terenów wiejskich i na rozwoju umiejętności sportowych, poprawie koncentracji, budowaniu autorytetu.
Dzieci uzyskując umiejętności jazdy konnej będą brały udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich, wzmacniając tym samym poczucie własnej wartości. Regularne treningi jazdy konnej  na powietrzu poprawią tężyznę fizyczną dzieci, wpłyną na postawę i koordynację ruchową.
Projekt będzie realizowany przez okres 10 miesięcy od marca do grudnia 2015, łącznie dzieci uczestniczyć będą w 50 godzinach zajęć jazdy konnej. Planujemy udział w min 6 zawodach jeździeckich w okresie trwania projektu. Najważniejszymi zawodami w tym roku są Mistrzostwa Polski Młodzików w Strzegomiu (wrzesień) oraz Halowy Puchar Polski w Jaszkowie (kwiecień) .
Do projektu będą zaangażowane osoby mające uprawnienia szkoleniowe zgodne z zaleceniami PZJ. Cały projekt zostanie udokumentowany zdjęciami, filmami, artykułami do prasy i na stronę www.fundacjazawszerazem.pl oraz na facebooku.

NASZE STADO

Inicjatywa NASZE STADO powstała ze społecznej potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie tej dotyczącej lokalnego dziedzictwa. Grupa mieszkanek sołectwa Kołata będzie eksplorować historie regionu, równocześnie rozwijając kompetencje kulturalne współmieszkańców oraz własne poprzez tworzenie amatorskiej sztuki na warsztatach teatru ruchu.

Koncepcja zakłada trzy fazy pracy, które kolejno będą integrować grupę, zachęcać do poznania przedstawianej historii i zdobycia umiejętności artystycznych. Efektem końcowym ciągu warsztatów będzie realizacja spektaklu, którego reżyserem będą mieszkańcy sołectwa Kołata, opowiadający swoja historię. Jako że miejscem realizacji projektu będzie teren ranczo w realizację projektu zostaną włączone żywe zwierzęta – konie, nadając całemu projektowi specyficzny a jednocześnie bardzo zaskakujący charakter. Wykorzystany tu zostanie potencjał młodzieży z sołectwa, która na terenie Ranczo rozwija swoje jeździeckie umiejętności.  Ostatnim etapem projektu jest zebranie dokumentacji ze wszystkich działań i dołączenie jej do kroniki Kołaty.

 

NASZA WIEŚ PIĘKNIEJE A MY WRAZ Z NIĄ

Projekt „Nasza wieś pięknieje, a my wraz z nią” zakłada porządkowanie przestrzeni wsi w tym terenu Ranczo położonego w centralnym punkcie wsi z którego korzystają mieszkańcy oraz organizację dorocznego pikniku. Oba działania wpisują się w strategię rozwoju wsi zawartą w Planie Odnowy Wsi, który powstał w 2009 z inicjatyw mieszkańców. Odnowienie terenów zielonych zakłada, iż mieszkańcy zaangażują się w prace związane z rekultywacją zieleni, poza tym zajmą się nasadzeniem drzew i krzewów. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do spotkań poprzez montaż 3 ław i 3 stołów drewnianych na terenie Ranczo. Mieszkańcy będą mieli okazję założyć skalniak, który zostanie obsadzony kwiatami i roślinami ozdobnymi. Wszelkie prace związane z zakładaniem zieleni będą okazją do zacieśniania więzi sąsiedzkich a nowo powstała przestrzeń służyć będzie mieszkańcom. Mieszkańcy zostaną zaangażowani w przygotowanie dorocznego pikniku, który w tym roku odbywać się będzie po raz czwarty. Ideą pikniku jest hasło „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Podczas pikniku zamierzamy propagować zdrowy styl życia poprzez prezentacje i szkolenia m.in. z nordic walking, technik relaksacyjnych, jogi. Do zdrowego odżywiania zachęcać będą dietetycy. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w nauce tańców regionalnych, na zakończenie pikniku wszyscy chętni zatańczą pokazowy taniec przy muzyce granej na żywo.  Jesteśmy pewni, iż tworząc nową przestrzeń do spotkań zacieśnimy więzi sąsiedzkie a podczas pikniku mieszkańcy zintegrują się w zabawie.

 

 

NASZE WIĘZI I SZTUKA    

PODSTAWOWE CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:                                 
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Inicjatywa NASZE WIĘZI I SZTUKA powstała ze społecznej potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie tej dotyczącej lokalnego dziedzictwa. Grupa mieszkanek sołectwa Kołata będzie eksplorować historie regionu, równocześnie rozwijając kompetencje kulturalne współmieszkańców oraz własne.
Koncepcja zakłada trzy fazy pracy, które kolejno będą integrować grupę, zachęcać do poznania własnej historii i zdobycia umiejętności artystycznych. Efektem końcowym ciągu warsztatów będzie realizacja spektaklu w reżyserii Janusza Orlika. Ostatnim etapem projektu jest zebranie dokumentacji
ze wszystkich działań i dołączenie jej do kroniki Kołaty, jako metaforycznych i dosłownych więzi kontynuując tym samym historiografię odkrytych w procesie twórczym.

2. Opis grup adresatów zadania publicznego
− odbiorcami projektu NASZE WIĘZI I SZTUKA będą widzowie powstałego w czasie spotkań spektaklu – mieszańcy okolicznych terenów, którzy dostrzegą potencjał twórczy własnych społeczności oraz będą realizować koncepcję animacji kulturalnej małych ojczyzn
− bezpośrednim adresatem projektu będą mieszkanki sołectwa Kołata, które wezmą udział w szeregu zajęć warsztatowych
− projekt powstał również z myślą o przyszłych pokoleniach, które będą miały ułatwiony dostęp do dziedzictwa kulturowego własnego regionu dzięki zastosowaniu nowoczesnych form przekazu medialnego

3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
• twórcze spotkanie amatorek z uznanym tancerzem – Januszem Orlikiem oraz wyprodukowanie spektaklu w jego reżyserii
• podjęcie twórczego ryzyka przez mieszkanki Kołaty oraz przygotowanie ich do kolejnych przedsięwzięć w przyszłości
• wspieranie osób wykluczonych poprzez angażowanie ich w działania artystyczne
• poruszanie ważnych społecznie tematów
• manifestacja światopoglądu pokolenia współczesnych mieszkańców okolic Poznania
• stworzenie kroniki sołectwa Kołata dzięki umiejętnościom nabytym podczas warsztatów
• zainteresowanie młodzieży i mieszkańców regionu sztuką i teatrem
• integracja trzech pokoleń mieszkanek Kołaty
• odkrywanie historii lokalnej poprzez prace w bibliotece
• wystawianie spektaklu w przestrzeniach nieteatralnych
• zachęcenie do wyrażania swojej opinii i dzielenia się poglądami
• zrealizowanie trzech programów warsztatowych: tanecznych, aktorskich oraz  technologicznych
• podniesienie świadomości na temat wydarzeń kulturalnych wśród mieszkańców Wielkopolski za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych oraz Internetu
• przeprowadzenie akcji promocyjnej wydarzenia obejmującej wyprodukowanie plakatów
• przeprowadzenie akcji promocyjnej wydarzenia obejmującej wyprodukowanie ulotek
• stworzenie identyfikacji graficznej projektu NASZE WIĘZI I SZTUKA
• przybycie około 1000 odbiorców na wydarzenia

Powyższe cele zrealizują się po pierwsze poprzez zaproszenie do współpracy profesjonalnego twórcy (Janusz Orlik). Po drugie, wydarzeniom będą towarzyszyły otwarte dyskusje, które, podobnie jak zaplanowane warsztaty, mają walor edukacyjny oraz zachęcają do krytycznego myślenia i wymiany poglądów. Po trzecie w przygotowanie i realizację zadania będą zaangażowani mieszkańcy małej miejscowości, co posłuży promocji aktywnego uczestnictwa w kulturze w miejscach oddanych od dużych miast. Wreszcie wykorzystanie nowych mediów pomoże w stworzeniu interaktywnej platformy wiedzy o historii regionu.

4. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu
NASZE WIĘZI I SZTUKA to oddolna inicjatywa grupy kobiet mieszkającej w sołectwie Kołata, które od 2009 roku animują swoją społeczność. W 2012 roku założyły fundację Zawsze Razem, w tym samym roku wzięły udział w festiwalu Wielkopolska:Rewolucje. Panie miały okazję uczestniczyć w warsztatach modowych Magdy Hasiak oraz tanecznych Janusza Orlika, efektem prac był pokaz mody Mamy to coś! zaprezentowany 8 grudnia w Poznaniu. Kołatanki podczas kilkumiesięcznej pracy z tancerzem zawiązały nowe znajomości i pogłębiły dawne przyjaźnie, w zajęciach uczestniczyły matki z córkami oraz babcie − ważny okazał się być aspekt pokoleniowy. Zawiązana grupa pragnie poszerzyć swoją działalność i zaprosić do pracy pozostałe mieszkanki sołectwa; ponadto ma energię, by kultywować tworzenie sztuki w miejscu zamieszkania.
Projekt Nasze więzi i sztuka ma przede wszystkim wymiar społeczny − wezmą w nim udział trzy pokolenia mieszkanek Kołaty, stworzymy też szansę dla osób wykluczonych z życia kulturalnego angażując do pracy bezrobotne krawcowe, które uszyją kostiumy na spektakl. Kolejnym walorem koncepcji jest promocja twórczej postawy w bliskich społecznościach oraz umożliwienie zaistnienia dialogu pomiędzy mieszkańcami. Akcja będzie miała charakter wirusowy, inicjatywa ma szansę przekształcić się w większy ruch lokalnych ugrupowań. Nadrzędną wartością jest dbałości o przyszłość kulturalną regionu poprzez inwestycję w wykształcenie młodzieży, uwrażliwienie jej na tradycję oraz lokalny patriotyzm, a także pokazanie im ścieżek rozwoju artystycznego poza głównym nurtem kultury popularnej i masowej.
Koncepcja zakłada trzy fazy pracy, które kolejno będą integrować grupę, zachęcać do poznania własnej historii i zdobycia umiejętności artystycznych. Efektem końcowym ciągu warsztatów będzie realizacja spektaklu w reżyserii Janusza Orlika. Ostatnim etapem projektu jest zebranie dokumentacji ze wszystkich działań i dołączenie jej do kroniki Kołaty, jako metaforycznych gałęzi, kontynuując tym samym historiografię odkrytych w procesie twórczym korzeni.

FAZA PIERWSZA – RESEARCH
Prace poszukiwawcze związane z przeglądaniem materiałów dotyczących historii i kultury regionu, a także organizacją paneli dyskusyjnych z najstarszym pokoleniem mieszkańców. Zespół podzieli się na podgrupy zadaniowe przeprowadzające wywiady z seniorami, przeglądające archiwa itd.

FAZA DRUGA – WARSZTATY
Kolejnym etapem jest cykl warsztatów: nowych mediów, aktorstwa i tańca. Pierwsze z nich posłużą poznaniu technologii pozwalających na zapis, archiwizację, obróbkę i upowszechnianie informacji (wideo, audio, obrazu itd.). Drugie pozwolą na zdobycie umiejętności teatralnych niezbędnych do współtworzenia spektaklu: pracy z przestrzenią, z parterem, z ciałem oraz emisji głosu. Spotkania odbędą się w formie intensywnych, kilkugodzinnych zajęć podczas dwóch kolejnych weekendów marca. Warsztaty są również okazją do doskonalenia doświadczenia pedagogicznego młodych poznańskich twórców: artysty wideo Mateusza Okonka oraz aktorki Pracowni ROSA Marii Bohdziewicz.
Główna część warsztatowa – zajęcia taneczne będą odbywały się w formie cotygodniowych spotkań od początku kwietnia do końca października 2013 roku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Poprowadzi je Janusz Orlik – uznany tancerz i choreograf.

FAZA TRZECIA – SPEKTAKL
Janusz Orlik wraz z amatorkami podczas spotkań warsztatowych stworzy spektakl opierający się na doświadczeniach związanych z poznawaniem historii regionu, własnej przeszłości i odkrywaniem korzeni. W ramach tego etapu pracy powstaną również kostiumu do spektaklu. Na tymczasowe teatry zaadaptowane zostaną przestrzenie związane z dziedzictwem kulturalnym regionu (znalezienie odpowiednich miejsc będzie wiązało się z poszerzeniem researchu poza sołectwo, tym samym w tej fazie projektu zaangażowane zostaną osoby spoza Kołaty).

5. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu

Janusz Orlik –prowadzący warsztaty taneczne, sceniczne, aktorskie
Urodzony w 1981 roku tancerz, choreograf; absolwent warszawskiej szkoły baletowej. Studiował w Brucknerkonservatorium Linz (Austria). Podczas studiów rozpoczął pracę w zespole młodych tancerzy x.IDA Dance Co. (Austria). Od 2002 r. stały członek Vincent Dance Theatre (Sheffield, UK). Występował w produkcjach wielu choreografów, takich jak Olga Cobos, Peter Mika, Catherine Guérin, Rebekka Murgi, Nicole Caccivio, Charlotte Vincent, Nigel Charnock. Będąc aktywnym tancerzem od samego początku swojej kariery artystycznej, tworzy również własne prace choreograficzne, prezentując je zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest autorem spektakli Exérese monobloc (2004), a bliźniego swego jak siebie samego powstałego w ramach pierwszej edycji Solo Projekt 2006 (Stary Browar, Poznań), Live on stage (2008). W 2007 roku wystąpił w spektaklu towarzystwa gimnastycznego nic. W 2009 roku wziął udział w spektaklu Happy w choreografii Nigela Charnocka, którego był asystentem (Stary Browar, Poznań), a w 2010 roku w spektaklu Forces zespołu Kwaad Bloed. W styczniu 2011, wraz z artystami z Anglii, Bułgarii, Chorwacji i Grecji uczestniczył w tygodniowej rezydencji w Londynie, rozpoczynając pracę nad nowym spektaklem Nigela Charnocka pod roboczym tytułem Cold Tongue. Prowadzi warsztaty taneczne w placówkach edukacyjnych i szkołach tańca w kraju i za granicą.

Maria Bohdziewicz –prowadząca warsztaty aktorskie, emisji głosu.
Aktorka Pracowni ROSA prowadzonej przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego. W 2012 roku miała miejsce premiera spektaklu TAZM. Milczenie światła¸ w którym gra wraz z Maciejem Zakrzewskim. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów aktorskich zdobyła asystując profesorowi w prowadzeniu zajęć ze sztuki aktora na UAM. Współorganizowała międzynarodowe warsztaty ATIS// ACTING TECHNIQUES INTENSIVE SEMINAR

Mateusz Okonek – prowadzący warsztaty nowych mediów
Ukończył studia na kierunku wiedza o teatrze na UAM, obecnie studiuje Media Interaktywne i Widowiska.Podobnie jak kariera naukowa rozwijała się jego droga artystyczna – początkowo poświęcałsię teatrowi i aktorstwu, wówczas zdobył doświadczenie w prowadzeniu warsztatów; następnie zainteresowałsię sztuką wideo i rozpoczął tworzenie autorskich prac. Jego twórczość dotyka tematyki osobistej, intymnej i sekretnej.

Agata Wierzbińska- Koordynator Projektu
Absolwentka wiedzy o teatrze na UAM. Obecnie studiuje Media Interaktywne i Widowiska. Na co dzień pracuje jako asystentka Krystofa Strozyny. Pracę w branży modowej rozpoczęła w 2009 roku stażem u fotografa Bartosza Modelskiego. W 2011 roku uczestniczyła w warsztatach Fashion Writing na Art&Fashion Festival, jej teksty opublikowano w magazynie ?AFF?. W 2012 roku była dyrektorem interdyscyplinarnego festiwalu Nowa Siła Kuratorska, w ramach którego zorganizowała pokaz awangardowej projektantki Domi Grzybek. W tym samym roku asystowała kuratorce festiwalu Wielkopolska:Rewolucje przy projekcie modowo-tanecznym.

HARMONOGRAM REALIZACJI

RESEARCH ORAZ ZDOBYWANIE UMIĘTNOŚCI/PRACA WARSZTATOWA:
Maj
1. Ustalenie składu grup i podział zadań: scenariusz, scenografia i stroje, dokumentacja i media, aktorstwo/taniec, muzyka, research (ważnych miejsc oraz społeczności, którym można zaprezentować spektakl)
2. Rozpoczęcie prac w grupach zadaniowych research
3. Warsztaty z Mateuszem Okonkiem – nowe media: 25-26 maja, godz.12.00-18.00

Czerwiec
1. Pierwsza połowa czerwca – warsztaty taneczno-ruchowe z Januszem Orlikiem: 3,5,9,12 czerwca, godz. 18.30-20.30, Jerzykowo

Lipiec, Sierpień
1. Przerwa wakacyjna/rozmowy z właścicielami miejsc, w których prezentowany będzie spektakl

PRACA NAD SPEKTAKLEM, WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH NA WARSZTATACH:
Wrzesień
1. Teatralna praca warsztatowa z Marią Bohdziewicz
2. Końcowe ustalenia z właścicielami miejsc, w których prezentowany będzie spektakl
3. Szycie strojów, przygotowywanie scenografii, montowanie filmu itd.

Październik
1. Teatralna praca z Marią Bohdziewicz nad przygotowaniem spektaklu

Listopad
1. Prezentacje spektaklu

 

WARSZTATY NOWE MEDIA 25 – 26 MAJA
DZIEŃ PIERWSZY:
a) Część teoretyczna.
Omówienie podstawowych zagadnień związanych z nowymi mediami i sztuką wideo.
W tej części skupimy się między innymi na takich aspektach, jak: świadomość obrazu
i kadrowania, eksponowanie szczegółu, a także na technikach dystansacyjnych itp.
Będziemy starali się eksperymentować i odkryć jak najwięcej możliwości, jakie oferuje
nam kamera wideo.
Postaramy się odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: po co stajemy za lub przed
kamerą? Co zrobić, żeby wypaść przed nią dobrze i naturalnie? W jaki sposób oswoić oko
kamery?
b) Część praktyczna.
Ćwiczenia przygotowujące do pracy z kamerą.
Podstawowe ćwiczenia, które ułatwią dalszą pracę. Zadania będą polegały na wyostrzeniu
wzroku, słuchu, ciała, a przede wszystkim intuicji.
c) Praca z kamerą.
Narracje intymne – przestrzeń prywatna a przestrzeń publiczna.
Szereg ćwiczeń, które mają na celu oswoić uczestników z kamerą. W tej części będziemy
starali się kreatywnie, czujnie przyglądać się sobie i innym. Okryjemy nowe aspekty relacji
poprzez kontakt z kamerą. Będziemy dążyć do tego, aby patrzeć, widzieć więcej
i wreszcie zobaczyć! Nie będziemy starali się pozować, grać, ani odgrywać, ale swobodnie
i naturalnie zmierzymy się z bezlitosnym spojrzeniem kamery.
d) Podsumowanie pierwszego dnia i ustalenie planu dalszej pracy.
DZIEŃ DRUGI:
Drugi dzień warsztatów pozwoli nam skupić się na aspekcie gry i zabawy przed kamerą.
O ile pierwszego dnia priorytetem było naturalne zachowanie, tak w dalszej części
warsztatów na pierwszy plan wysunie się odgrywanie ról, wcielanie się w postaci.
Wspólnie postaramy się stworzyć scenariusz do teledysku, a potem nagrać go. Stworzenie
obrazu do muzyki pozwoli nam uzyskać inną perspektywę widzenia i odgrywania.
a) Ćwiczenia – rozgrzewka.
b) Wspólne przygotowanie scenariusza do wideo clipu.
c) Praca nad teledyskiem.
d) Podsumowanie drugiego dnia i ustalenie planu dalszej pracy. Długoterminowe zadanie
dla uczestników projektu.
Wszystkich uczestników projektu prosimy o przyniesienie ze sobą lusterek i dobrego
humoru. Przydadzą się do ćwiczeń nie tylko w pierwszym dniu warsztatów. Prosimy
również o propozycję utworu muzycznego, który stałby się inspiracją do nakręcenia wideo
clipu.

 

 

 _________________________________________________________________________

OTWARTY KONKURS W GMINIE POBIEDZISKA!!!!

W grudniu ubiegłego roku Gmina Pobiedziska ogłosiła otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Oczywiście fundacja przystąpiła do konkursu z projektem pt:”SPORT SZANSĄ NA LEPSZY ROZWÓJ DZIECI Z SOŁECTWA KOŁATA”
Projekt kierowany jest do 20 dzieci z sołectwa Kołata, przewiduje udział dzieci w dwóch rodzajach zajęć: jeździe …konnej i nauce pływania.
Inicjatywa powstała ze społecznej potrzeby aktywnego uczestnictwa w sporcie dzieci, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej- do najbliższego boiska lub sali gimnastycznej w szkole w Jerzykowie mają dystans około 3 kilometrów. W Kołacie nie ma również żadnego placu zabaw na którym już najmłodsze dzieci mogłyby rozwijać motorykę i sprawność ruchową.
Wyniki konkursu już niebawem… a jako że „aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy” ( Program Współpracy Gminy Pobiedziska z Organizacjami Pozarządowymi), wierzymy w przychylność komisji i potraktowanie nas jako odpowiedniego partnera, wyrażającego wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez jej mieszkańców.

NASZE WIĘZI I SZTUKA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił pierwszą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2013.

Nasza fundacja wzięła udział w tym konkursie składając ofertę w ramach zadanie publicznego pt: „REALIZACJA PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH WSPIERANIU ROZWOJU KOMPETENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI”, tutuł projektu: „NASZE WIĘZI I SZTUKA „.

Projekt ma przede wszystkim wymiar społeczny − wezmą w nim udział trzy pokolenia mieszkanek Kołaty, stworzymy też szansę dla osób wykluczonych z życia kulturalnego angażując do pracy bezrobotne krawcowe, które uszyją kostiumy na spektakl. Kolejnym walorem koncepcji jest promocja twórczej postawy w bliskich społecznościach oraz umożliwienie zaistnienia dialogu pomiędzy mieszkańcami. Akcja będzie miała charakter wirusowy, inicjatywa ma szansę przekształcić się w większy ruch lokalnych ugrupowań. Nadrzędną wartością jest dbałości o przyszłość kulturalną regionu poprzez inwestycję w wykształcenie młodzieży, uwrażliwienie jej na tradycję oraz lokalny patriotyzm, a także pokazanie im ścieżek rozwoju artystycznego poza głównym nurtem kultury popularnej i masowej.
Koncepcja zakłada trzy fazy pracy, które kolejno będą integrować grupę, zachęcać do poznania własnej historii i zdobycia umiejętności artystycznych. Efektem końcowym ciągu warsztatów będzie realizacja spektaklu w reżyserii Janusza Orlika. Ostatnim etapem projektu jest zebranie dokumentacji ze wszystkich działań i dołączenie jej do kroniki Kołaty, jako metaforycznych gałęzi, kontynuując tym samym historiografię odkrytych w procesie twórczym korzeni.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu – Kołatanki trzymamy kciuki!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>